//
ви читаєте...
Конфліктологія, Політологія

Симуляція конфліктної взаємодії. Адаптовано.


Симуляція конфліктної взаємодії.

Моделювання використання сили в Чечні: дослідження неофіційної дипломатії (Track-Two Diplomacy)

ІНСТИТУТ МИРУ США

Адаптовано. (переклад скорочений та містить помилки, оригінал тут)

Зауваження

Більшість ролей відібраний для симуляції представляють дві сторони – російську та чеченську. Учасникам симуляції також необхідно обрати представників від ОБСЄ як посередника і нейтральну сторону. Для підготовки симуляції необхідно дотримуватись завдань, зазначених нижче. Для ознайомлення з діяльністю прототипів необхідно зібрати деяку інформацію про події за їх участю. Також важливо розглянути теорію конфліктології і максимально застосувати такі поняття як переговори, мирне вирішення, посередництво, етнічні та релігійні конфлікти, військовий конфлікт, ескалація, дипломатія тощо.

*****

Це моделювання зосереджується на конфлікті в Чечні і надає можливість взяти участь в семінарі по вирішенню проблеми, що включає російських і чеченських представників громадянського суспільства.

Учасники гратимуть ролі росіян і чеченців з різних секторів суспільства: різного рівня посадовці, релігійні лідери і представники неурядових організацій. Учасники дослідять можливі майбутні напрями цього конфлікту, потреби і інтереси двох народів, умови і ситуації при яких насильство і використання сили можливо було б виправдано.

Потенційні переваги від “неофіційної дипломатії” – це зусилля для об’єднання впливових членів сторін конфлікту в неофіційній обстановці, щоб дослідити вирішення спільної проблеми.

Вступ

Вступ до неофіційної дипломатії

Після завершення холодної війни міжнародне співтовариство мало декілька постійних етнополітичних конфлікти, які часто мали глибоке історичне коріння і які вимагали визнання культурної і релігійної ідентичності, виражали політичні побоювання і прагнення, безпеку і благополуччя. Хоча ці конфлікти розвивались на офіційному рівні, вони часто базувались на незадоволенні населення або його окремих елементів. Взаємодії високих посадовців в більшості випадків мають справу лише з державними інтересами і питаннями влади, тобто, це вид дипломатичної взаємодії, яка звела Президента Клінтон, Ясера Арафата, і Єгуда Барака. Цей вид дипломатії, відомий як дипломатія першого кола, включає переговори офіційних представників сторін конфлікту і важливий для створення і здійсненні політики створення і підтримки миру. У певних конфліктах, дипломатія першого кола була неефективна – зокрема у конфліктах, пов’язаних з проблемами ідентичності, виживанням і етнічними побоюваннями “інших”. У цих випадках традиційні переговори працюють краще, якщо доповнюються неофіційними процесами спрямований для визначення «іншого». Цей неофіційний процес, відомий як дипломатія другого рівні, або “громадянська” дипломатія, об’єднує впливових членів сторін конфлікту в неофіційній можливості спільного аналізу проблеми і спільного вирішення. Учасники, можливо, включають менших за рангом урядовців, громадських і релігійних лідерів, бізнесменів і представників неурядових організацій. Їх неофіційна позиція дозволяє їм свободу для визначення альтернативних вирішень конфлікту. Ідея – залучити членів суспільства, які можуть відтворити і розвинути дипломатичний процес навіть після досягнення попередньої згоди. Для когось це – спосіб здійснення договору або мирного договору ж громадами, які повинні жити в умовах цієї угоди.

Центр в неофіційній дипломатії не на веденні переговорів з певним результатом, швидше на створенні комунікації між конфліктуючими групами з метою розвинути творчі підходи до вирішення, обговорюючи джерела насильства і незадоволеності, і заохочуючи розуміння «іншого». Сеанси зазвичай полегшені експертами з ведення дискусій, які є також деякою мірою знайомі з культурами і інтересами обох сторін.

В ідеалі, неофіційна дипломатія сприяє примиренню, громадській підтримці і політичній волі, необхідним для довгострокових подій, які сприяють тривалому миру. Важливо відзначити, що неофіційна дипломатія не передбачає заміну офіційних переговорів. Зрештою, дипломатія першого рівня необхідна для структуризації і інституалізації миротворчого процесу. Однак, дипломатія другого рівня є чудовим доповненням до офіційного процесу і може бути дуже корисною, коли урядові перемовини заходять в глухий кут.

Основи семінару з вирішення проблем

Це моделювання передбачає вивчення специфічного методу проведення неофіційної дипломатії. Такі семінари часто тривають від двох до чотирьох тижнів і по декілька годин для створення довіри серед учасників, розгляду упереджень і стереотипів, обговорення інтересів групи і позицій, розділу особистих стимулів і почуттів, вироблення майбутнього мозкової атаки і практика перетворення конфлікту в межах певних культур. Семінар також включає різноманітність структурних і неструктурних соціальних дій, що розробляються для учасників з метою вивчити один одного в слабоконфліктному середовищі. У деяких випадках, учасники живуть в одному місці протягом семінару. Семінар, тоді, призначається для забезпечення громадських лідерів можливістю говорити щиро, без тиску з боку  високопосадовців. Відкрита природа сеансів семінару дає можливість обом сторонам свободу для дослідження потенційних рішень без необхідності робити поступки, які, можливо, вказали б на слабкість.

У цьому моделюванні, студенти приймуть на себе ролі росіян і чеченців, що зустрічатимуться для дослідження потреб і інтересів кожної сторони в зусиллях по створенню альтернативних розв’язків конфлікту в Чечні. Учасники включатимуть росіян і чеченців з різних секторів суспільства: звичайні посадовці, релігійні лідери, і представники неурядових організацій. Позиції включатимуть жорстку, помірковані погляди і ліберальні точки зору з російської сторони і помірковані погляди, сепаратисти, і проросійські з чеченської сторони. Семінар призначається для ознайомлення учасників з поняттями і процесами дипломатії другого рівня, перевагами від відкритого вирішення проблеми, потребах в альтернативних підходах до етнополітичних проблем, і з деякими складнощами чеченського конфлікту. В межах моделювання, учасники повинні розглядати, як полегшення і семінар з вирішення конфлікту могли б використовуватись в реальних ситуаціях. Оскільки моделювання буде значно коротше в часі, ніж реальні семінари, дуже важливо для кожного учасника подумати наперед про види проблем, які є в небезпеці для нього або його індивідуальної ролі і групи. Учасники повинні розглядати свої власні погляди про причини конфлікту, варіанти вирішення, і ситуації, в яких війна, можливо, була б виправданою відповіддю. Оскільки вони готуються для моделювання, учасники повинні враховувати також, які способом ці поняття застосовуються в конфлікті між Росією і Чечнею.

Семінар – спроба відходу від дебатів між сторонами до взаємного процесу пошуку рішень проблеми.

 • У Сесії 1 учасники матимуть можливість обговорити точки зору в межах їх груп.
 • У Сесії 2 учасники слухатимуть потреби і інтереси іншої групи для визначення точок перетину.
 • Учасники використовуватимуть цю інформацію в Сесії 3, оскільки вони розроблять рекомендації для майбутньої діяльності в конфлікті, які вони можуть перенести назад в свої організації і спільноти.

Семінар буде полегшений учасниками, які грають представників ОБСЄ. Вони вестимуть обговорення. Процес семінару неформальний і залежить сильно від поваги думок співучасників семінару. Немає ніякої ієрархії. Всі думки повинні бути вислухані і дістати таку ж увагу, не дивлячись на посаду особи, що висловила думку.

Учасники не матимуть доступу до організаційних контактів протягом семінару. Обговорення і події, які мають місце в діяльності семінару, не повинні продовжуватись поза ним.

Завдання учасників

Перше завдання учасників – прочитати основні документи і свої ролі для розуміння своєї позиції і поглядів, яку кожен гратиме. Список питань, що проектуються, щоб допомогти учасникам подумати про моделювання, іде за кожною секцією. Учасники, як очікується, не розвивають детальні відповіді на кожне питання; швидше, вони включаються, щоб ведення підготовки семінару.

В рамках семінару, кожен учасник повинен:

 • Дослідити причини конфлікту (Сесія 1)
 • На їх основі, розглянути аргументи за і проти використання сили, в світлі принципів військової теорії. (Сесія 1)
 • Прослухати потреби і інтереси опонуючої сторони. (Сесія 2)
 • Розробити серію рекомендацій для майбутнього курсу конфлікту. (Сесія 3)

Моделювання обіцяє бути цікавим і пізнавальним процесом, але учасники повинні прочитати всі основні документи і проаналізувати ситуацію. Важливо, що учасники пам’ятали, які проблеми необхідно розглянути, де можлива гнучкість і які проблеми життєво важливі для ролі кожного учасника. З достатньою підготовкою, це моделювання забезпечить учасників безпосереднім досвідом переваг і розчарувань, властивих для дипломатії другого рівня.

Сценарій

В жовтні 2003 р. групи з Російської Федерації і Чечні приїхали у Відень, Австрія, для участі в семінарі на запрошення Р.Екеуса, Верховний Комісар з Національних Меншин ОБСЄ. Учасники зібралися, щоб працювати у напрямі спільного визначення чеченського конфлікту і повідомити про свої потреби і занепокоєння, з надією на спільне рішення. Верховний Комісар повторив факт, що ОБСЄ не розглядатиме розвиток незалежних вирішень чеченського конфлікту, але швидше створення процесу, через який учасники можуть знайти шляхи відповідності їх потреб і забезпечення їх впливів на найменше можливе фізичне насильство.

Ця зустріч виникла в руслі недавніх ознак з російської та чеченської сторін, що вони готові дослідити альтернативи військовому рішенню, щоб закінчити чеченський конфлікт. Путінська традиційно чітка позиція по чеченській проблемі пом’якшилась завдяки збільшенню внутрішньої опозиції, а також міжнародних (європейських) закликів для переговорів за участю обох сторін. Російські учасники включають членів уряду, різних політичних партій, організацій з захисту прав людини і ЗМІ.

З чеченської сторони, цей семінар відображає бажання людей поміркованих поглядів, хто послідовно закликає до переговорів без умов. Перед цим, їхні голоси проігноровані більш войовничими елементами. Проте, США визначили, що розглядає дії чеченських сепаратистів в межах контексту міжнародного тероризму, спонукав деякі войовничі елементи до завірення (як мінімум публічно) їх підтримки в пошуку альтернативних рішень з росіянами. Чеченські учасники включають членів проросійської адміністрації в Грозному, осіб, що підтримують різні групи чеченських бунтівників, членів чеченського підпільного сепаратистського уряду, і лідерів релігійного і громадянського суспільства.

Початок

Конфлікт між росіянами і чеченцями в Чечні мав багато форм. Те що почалося, як рух за незалежність в 1991 р. до 1999 р. перетворилось в розрізнений рух з суттєвою часткою чеченців, що борються за створення мусульманської держави. Цей додатковий релігійний компонент, пов’язаний із збільшеним використанням терористичної тактики, привів до ускладненого, тривалого конфлікту.

У серпні 1999 р., група партизанських борців під керівництвом чеченського воєначальника Шаміля Басаєва вторглись в Дагестан з метою створити більшу Мусульманську державу. Згодом, низка нерозкритих вибухів зруйнували будинки в Москві і Волгодонську. Кремль швидко засудив бомбардування як терористичні напади, звинувативши уряд Чеченського Президента Аслана Масхадова в смерті приблизно 300 громадських. Російські війська були спрямовані в Чечню і було розпочато другий конфлікт.

Сьогодні, бунтівники і війська, заручники тривалої партизанської війни, де смерть і відчай – є єдиними переможцями. Згідно Комітету солдатських матерів Росії, російські військові втрати складають приблизно 11,000 мертвими і понад 12,000 пораненими. Експерти оцінюють, що військові витрати Москви понад $100 мільйонів кожного місяця.

Для чеченців ще гірше. Чеченський Комітет Національного Порятунку оцінює, що від 20,000 до 40,000 осіб загинули з 1999 р. В цілому кількість втрат сягає 100,000 або кожен десятий. 400,000 чеченців було переміщено, а приблизно 180,000, зараз живуть в таборах біженців в Інгушетії.

Втім, підтримка війни слабшає. 61% росіян вказав на бажання відновити переговори з бунтівними лідерами. Колишні російські посадовці також стурбовані перебігом війни. Приватні зустрічі між представниками уряду про-незалежного чеченського президента Аслана Масхадова і чеченських лідерів, лояльних до Москви, відкрили шлях для формальних розмов в майбутньому.

Хронологія Конфлікту

Основні історичні моменти

1830 – початок військового завоювання Чечні Росією.

1858 – остаточне підкорення Чечні

1947 – виселення чеченців до Сибіру та Казахстану із звинуваченням у співробітництві з німцями.

1991 – початок нового руху за незалежність

1994-96 – Перша Чеченська війна з метою придушення руху за незалежність. Росія зазнала значних втрат.

1996 – мирні переговори і обрання Масхадова першим президентом Чечні.

1997-1998 – зростання політичної нестабільності в Чечні. Збільшення мусульманського фундаменталізму.

1999-2001 – Друга Чеченська війна

2000 – встановлення проросійського уряду в Чечні (Ахмад Кадиров).

2002 – терористичні акти в Москві та Чечні.

2004 – захоплення школи в Інгушетії

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ:

Що є Чечня для безпеці Росії з політичної точки зору? З економічної?

Міжнародна спільнота має якійсь вплив на російську політику?

Як на ситуацію в Чечні могли б впливати міжнародні мирні переговори?

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЧЕЧЕНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ:

Чим являються деякі з економічних чинників такими, що посилюють поточний конфлікт з Росією?

До якої міри фундаменталізм важливий для конфлікту?

Чи є прямий зв’язок між війною США проти тероризму і війною проти чеченського руху за незалежність?

Як на ситуацію в Чечні могли б впливати міжнародні мирні переговори?

ОБСЄ

Мета ОБСЄ в Чечні полягала у встановленні миру. Початок діяльності організації в регіоні – 1995 р.

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБСЄ:

Для з’ясування якостей дипломатії другого кола необхідно визначити роль посередника для правильного вирішення протиріч:

В чому полягає перевага конфіденційних обговорень в конфлікті такому як Чечня? Що означатиме втрата довіри, встановленої під час переговорів?

Яка «атмосфера» буде сприяючою для відкритого обговорення?

Які небезпеки для ОБСЄ? Що могло б зробити представників ОБСЄ надійними посередниками для як російської, так і чеченської сторони?

Ролі

Питання для підготовки ролей

Наступні питання важливі для підготовки призначених ролей.

Яким є індивідуальне бачення конфлікту? Що є найважливішим в конфлікті, з точки зору учасника? Що є дійсною причиною війни?

Що є головним – індивідуальне або групове сприйняття в конфлікті?

Чи є ця війна законною, чи може бути насильство легітимним?

Які потенційні вирішення конфлікту існують на вашу думку? Чи може цей конфлікт бути вирішений без застосування насильства?

Які особисті упередження ви можете мати в конфлікті? Що ви думаєте про мотивацію іншої сторони?

Нижче наведені лише учасники від російської та чеченської сторони, однак 1 учасник симуляції повинен представляти ОБСЄ.

 1. Віктор Озеров

Комітет Ради Федерації з безпеки та захисту

Озеров бореться за територіальну цілісність Російської Федерації. Він бачить Чеченську проблему як внутрішню терористичну проблему для Російської Федерації і вважає, що бунтівників доведеться подолати військовим шляхом. Він – противник мирних переговорів.

 1. Валерій Манілов

Колишній керівник Російського Генерального Штабу

Манілов виступає за військове вирішення. Мирні переговори можливі лише після того, як порядок буде встановлений військовим шляхом.

 1. Михайло Рекалов

Група Розвитку

Рекалов, впливовий і могутній бізнесмен Групи Розвитку, одної з найбільших бізнес-структур, які є найбільшим постачальником продовольства для Російського війська. Група Розвитку – прихильник урядового підходу до вирішення проблеми в Чечні. Вони вважають, що Чеченське повстання є фінансоване зовні і націлене на дестабілізацію Росії.

 1. Олексій Арбатов

Депутат Державної Думи, Член Фракції «Яблоко», Комісія Державної Думи з Просування Політичного Врегулювання в Чечні

Арбатов був захисником помірнішого підходу до Чечні, особливо відносно політичних переговорів. Він вважає, що військова відповідь тероризму не повинна відбуватись за рахунок мирних переговорів. Проте, він вважає, що військовий успіх – важлива попередня умова для переговорів.

 1. Борис Немцов

Союз Правих Сил

Борис Немцов має поміркований підхід щодо Чечні. Він був прихильником референдуму. Він також відстояв відкриті переговори з Чеченцями і дозволив би Чеченцям вибрати власних посередників.

 1. Абдул-Хакім Султугов

Представник Президента з Прав Людини в Чечні

Султугов відстоює амністію бойовикам з метою політичного врегулювання.

 1. Архімандрит Марк Головков

Заступник голови Відділу Зовнішніх Церковних Відносин Московського Патріархату

 1. Олег Орлов

Центр з Прав Людини, Меморіал

Меморіал збирає і поширює фактичну інформацію про зловживання прав людини в межах Росії. Меморіал визнає, що жодна сторона не має чистих рук в Чеченському конфлікті.

 1. Валентина Малнікова

Союз солдатських матерів Росії

Вона – захисник прав солдат і їх родин і не підтримує війну.

 1. Сергій Ковальов

Член Російської Думи; Інститут Прав Людини

Ковальов критикував застосування сили і війська в Чечні

 1. Хусейн Ісхаков

Радник Аслана Масхадова, Президент Чеченського тіньового уряду

Ісхаков, як і Масхадов, був сильним захисником незалежності Чечні шляхом застосування політичних засобів та мирних переговорів з Росією.

 1. Саламбек Маігов

Представник Тіньового Чеченського Уряду в Москві

Прибічник мирних переговорів з Росією.

 1. Емін Ортса

Чеченський Польовий командир

Ортса – партнер Басаєва, він неодноразово критикував військові дії росіян проти мирного населення в Чечні. Він бачить Чечню як повністю суверенну і незалежну державу.

 1. Хасан Хаміль

Чеченські бойові загони (Хаттаб)

Його основна мета – постійна боротьба з росіянами, їх поразка будь-якими засобами і створення незалежної Чеченської республіки як Мусульманської держави.

 1. Гаран Сурейев

Помічник до Руслана Гелаєва, Чеченського Польового Командира

 1. Ваха Кастурієв

INTAR – Громадська Гуманітарна Організація

INTAR, разом з іншими гуманітарними організаціями виконує гуманітарні місії в Чечні. Kasturiyev менше займається незалежністю, ніж постачанням продовольства і притулку для всіх Чеченців.

 1. Зарман Шахмурзаєв

Коаліція з Захисту Прав Людини

Коаліція з Захисту Прав Людини складається з семи НДО Чеченської спільноти з захисту прав людини. Коаліція з Захисту Прав Людини публічно засуджує тероризм.

 1. Казбек Арсенаєв

Муфті Грозного

Як муфті, він вірить в створення Мусульманської держави. Москва звинувачує Арсенаєва у зв’язках з Басаєвим. Арсеньєв висловився проти використання насильства в конфлікті.

Advertisements

Обговорення

Коментарів ще немає.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s

Лабораторія громадських медіа #cmlrivne

Advertisements
%d блогерам подобається це: